Externí energetik

Služba externího energetika je vhodná především pro podniky, kde vstupní cena energií není dostatečně velká, aby se organizaci vyplatilo na tuto pracovní pozici zaměstnávat samostatného pracovníka. Kromě nákladů na mzdu tohoto pracovníka jsou organizacím šetřeny náklady na průběžné vzdělávání v oblastech energetiky v kontextu výše popsaných probíhajících změn. Obvykle je tak služba správnou volbou zejména pro malé a střední organizace, které dokáží ocenit individuální přístup našich pracovníků.

Nákladově efektivním řešením je outsourcování této činnosti na odborníka (nabízíme zkušenosti energetického specialisty s osvědčením Ministerstva průmyslu a obchodu) se zkušenostmi v této oblasti. Mezi největší výhody služby externího energetika pro organizaci patří:

 • náklady na výkon funkce - využitím služeb externího energetika pouze na několik hodin týdně/měsíčně přináší nižší náklady oproti mzdovým nákladům na vlastního zaměstnance (nemluvě o nákladech na jeho průběžné vzdělávání)
 • profesionální přístup, odborné znalosti a zkušenosti v oblastech energetiky
 • využití praktických zkušeností s provozováním energetického hospodářství (více než 12 roků praxe v oboru elektroenergetika, distribuci plynu a výroby tepla)


Rozsah činností v rámci služby externího energetika lze rozdělit do dvou oblastí:

 • spolupráce s technickým provozem energetického hospodářství Vaší organizace (hlídání termínů pravidelných úkonů, revize vyhrazených zařízení, kontroly systémů vytápění, servis, školení, specializovaná měření (ultrazvukové měření síly stěn, měření termokamerou, analýza elektrické sítě), provozní řády apod.), spolupráce při zpracování výkaznictví na ERÚ, ISPOPu, MPO atd.
 • spolupráce se zajištěním vhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů (trh s energií, výběr dodavatele, smlouvy, kontrola faktur, výkaznictví atd.) Protože oblast energetiky je značně rozsáhlá, tak naše specializace je především v oblasti technického provozu, zatímco při hledání optimálních dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo při zajišťování dotací spolupracujeme s externími subjekty.


S využitím termovizního měření infrakamerou Vám jsme schopni zjistit vyhledávání:

 • porušení izolace nebo její nedostatečnou sílu na rozvodech teplo/horkovodních potrubí, parovodů apod.
 • tras podzemních rozvodů tepla resp. rozvodů tepla vedených v podlahách/stěnách
 • rizikových míst v elektrických rozvodech ještě před vznikem poruchy
 • tepelných mostů budov


Díky dlouholeté práci v oboru jsme Vám schopni pomocí našich partnerů zajistit:

 • stahování dat a uchovávání dat z měřidel elektrických veličin, tepla, průtoku tekutin, apod.
 • měření parametrů odebírané el. energie pomocí přenosného analyzátoru kvality elektrické sítě